De betere mens: een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief - PhDData

Access database of worldwide thesis
De betere mens: een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief

The thesis was published by Heusinkveld, Bert-Jan, in September 2022, Theological University Kampen.

Abstract:

Dit proefschrift draagt als titel De betere mens en heeft als ondertitel ‘Een medisch-ethisch kader voor mensverbetering vanuit christelijk perspectief’. Het thema van deze studie is mensverbetering, met een focus op functionele lichaamsverbetering. Op zoek naar geluk en een beter leven lijken een sterker lichaam, een beter gedrag, het bij voorbaat genetisch aanpassen van embryo’s, een beter geheugen en een onlineverbinding tussen ons brein en de computer heel wenselijk. Met behulp van technologie kan de medische wereld ons helpen ons lichaam op te waarderen en te perfectioneren. Deze dissertatie laat zien dat ons mensbeeld en lichaamsideaal in de loop van de tijd telkens verandert. De auteur beschrijft vanuit christelijk perspectief een beeld van de mens en ontwikkelt een antropologisch concept met het oog op de vraag in hoeverre toepassingen van verbetertechnologieën een aanvaardbare inbreuk betekenen op onze lichamelijkheid als normatief gegeven én of ze positief bijdragen aan ons leven. Vervolgens wordt op basis van de verworven inzichten een medisch-ethisch kader geschetst voor functionele lichaamsverbetering.
Voor een goed zicht op het onderwerp en om verder te komen dan een procedurele ethiek zijn verschillende wetenschappelijke disciplines te hulp geroepen. Deze studie is geen cultuurhistorische vakstudie en ook geen zuiver theologische of filosofische vakstudie. De aard van dit onderzoek is interdisciplinair, gestuurd door de vraagstelling met inhoud vanuit diverse vakgebieden. De inbreng uit deze vakgebieden werd geïntegreerd om de onderzoeksvraag te beantwoorden.

This dissertation is entitled ‘The Better Human’, and has the subtitle ‘A medical-ethical framework for human enhancement from a Christian perspective’. Its theme is human enhancement, with a focus on functional enhancement.
In the search for happiness and a better life, a stronger body, better behavior, the genetic modification of embryos, a better memory and an interface between our brain and the computer seem highly desirable. With the help of technology, medical practice can upgrade and perfect our bodies.
This dissertation shows that our image of man and body changes over time. The author describes an image of the human being from a Christian perspective and develops an anthropological concept with a view to the question: To what extent do applications of enhancement technologies constitute an acceptable encroachment on human corporeality as a normative given and to what extent do they contribute positively to human life? He then sketches a medical-ethical framework for functional body enhancement.
To obtain a good view on the subject and to go beyond a mere procedural ethics, this study draws on several scientific disciplines. It is neither purely cultural-historical, nor purely theological or philosophical. The nature of the research is interdisciplinary, driven by the central research question and drawing on content from various disciplines. The insights from these fields have been integrated with a view to answering the research question.Read the last PhD tips