De medische keuring bij gebruik van persluchtmaskers - PhDData

Access database of worldwide thesis
De medische keuring bij gebruik van persluchtmaskers

The thesis was published by Puttiger, Paulus Henricus Jacobus, in September 2022, Rijksuniversiteit Groningen.

Abstract:

In dit proefschrift wordt ingegaan op de medische keuring bij het gebruik van persluchtmaskers. Door de toenemende industrialisatie en moderne technologieĆ«n is het gebruik van het persluchtmasker niet alleen voorbehouden aan de brandweer, maar wordt het ook vaak toegepast bij diverse andere beroepen. Binnen de NAM wordt, naast de bedrijfsbrandweer en de Bedrijfshulp-verleningsdienst, vaak van het persluchtmasker gebruik gemaakt door werknemers die offshore werkzaam zijn of bij werkzaamheden waarbij zwavelwaterstofgas (HrS) zou kunnen vrijkomen. Voor deze laatste categorie persluchtmaskerdragers, die niet tot de professionele of vrijwillige brandweer behoren bestaat geen wettelijke keuringsrichtlijn. … Zie: SamenvattingRead the last PhD tips