Een theocratisch visioen: de verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler - PhDData

Access database of worldwide thesis
Een theocratisch visioen: de verhouding van religie en politiek volgens A.A. van Ruler

The thesis was published by Vries, Jurjen Pieter de, in September 2022, Theological University Kampen.

Abstract:

In dit boek wordt een centraal element uit het denken van de hervormde theoloog A.A. van Ruler (1908-1970) beschreven: zijn theocratisch ideaal. Eerst wordt aangegeven hoe hij dit ideaal dogmatisch fundeerde en hoe hij de concrete uitwerking daarvan zag. Om Van Ruler recht te doen, is het nodig dit niet enkel te beoordelen vanuit de situatie van de 21e eeuw, waarin de samenleving veel meer geseculariseerd is dan hij had gehoopt. Daarom wordt vervolgens aandacht gegeven aan voorgangers die hem hebben geĂŻnspireerd: Hoedemaker, Kuyper en Barth. Vervolgens wordt beschreven hoe zijn opvattingen in zijn tijd zijn ontvangen door andere theologen, welke kritiek ze toen al ondervonden en welke weerklank ze hebben gevonden in kerk en politiek. Deze studie draagt dus deels een ethos-historisch karakter. In het laatste hoofdstuk wordt onderzocht wat de blijvende waarde van Van Rulers visie is. Daarbij gaat de auteur kritisch in op Van Rulers beroep op het Oude Testament, zijn vereenzelviging van kerk en natie, zijn visie op de taak van de staat in de kerstening van het volk en zijn positieve waardering van de Europese cultuur als christelijk. Tot slot geeft de auteur zijn visie op vragen die Van Ruler aan de orde heeft gesteld en die wezenlijk zijn voor ieder die als christen zijn roeping als staatsburger wil volbrengen, ook in het veelszins geseculariseerde Nederland van de 21e eeuw: de taak van de overheid inzake godsdienst en moraal, de participatie van christenen in een democratisch bestel en de voors en tegens van christelijke partijvorming.Read the last PhD tips