Het volk aan de kunst : C. Rijnsdorp, Calvinisme en cultuur: de calvinistische paradox van het cultureel tekort - PhDData

Access database of worldwide thesis
Het volk aan de kunst : C. Rijnsdorp, Calvinisme en cultuur: de calvinistische paradox van het cultureel tekort

The thesis was published by Schipper, Anne, in September 2022, Theological University Kampen.

Abstract:

In zijn tweede proefschrift onderzoekt Schipper de veelzijdige cultuurarbeid van de literator en kunstopvoeder C. Rijnsdorp op het braakliggend levensterrein van de kunst bij de Kuyperiaanse gereformeerden tussen circa 1920 en 1970. Als neocalvinist wilde Rijnsdorp – theologisch gelegitimeerd op basis van de scheppingsopdracht (Genesis 1 : 28) – het calvinistisch volksdeel ‘aan de kunst’ brengen. Vanuit Kuypers theologische constructen: ‘gemene gratie, antithese en soevereiniteit in eigen kring’, reconstrueert dit proefschrift Rijnsdorps program van culturele volksopvoeding in het complexe spanningsveld van calvinisme en cultuur, waarbij Schipper de veldtheorie van Pierre Bourdieu als wetenschapstheoretisch houvast hanteert. Als kunstopvoeder droeg Rijnsdorp in de sloppen en stegen van het calvinistisch-culturele veld Het volk aan de kunstevangelie uit langs de programmalijnen van muziek, recitatie en literatuur (deel I), met als instrumenten de Christelijke Volks-Universiteit, de N.C.R.V.-radio, de protestantse periodieke pers en de christelijk-literaire organisatie (deel II). Met zijn dubbele cultuurtaak: artistiek-scheppend en pedagogisch-beschouwend, heeft Rijnsdorp ruim een halve eeuw getracht de culturele
lamlendigheid van het gereformeerde volk te doorbreken en zijn geloofsgenoten te bewegen tot cultureel besef en kunstzinnige arbeid. Dat hem dit niet gelukt is verklaart Schipper met zijn these van de ‘calvinistische paradox van het cultureel tekort’. (deel III).Read the last PhD tips