Providentiae divinae pars & evangelii materia - PhDData

Access database of worldwide thesis
Providentiae divinae pars & evangelii materia

The thesis was published by Kim, Si Hun, in September 2022, Theological University Apeldoorn.

Abstract:

Hoewel Gomarus tot dusver als radicale supralapsariër werd gezien, is het supralapsarisme in zijn theologie op geen enkele wijze een hoofdthema. Een analyse van zijn theologie laat zien dat daarin de leer van het genadeverbond het centrale thema is. Gomarus ziet het Evangelie zoals dat in het verbond tot uitdrukking komt als de kern van de Bijbelse heilsgeschiedenis. Met deze kern is de leer van de predestinatie verbonden omdat die leer de oorzaak van het Evangelie openbaart, namelijk de heilsgenade van God. De predestinatieleer heeft bij Gomarus de ecclesiologische communio cum Christo als focus. De verkiezing is het middel mensen in de gemeenschap met Christus te brengen. Daarmee is de predestinatie het teken van Gods onvoorwaardelijke genade jegens de kerk, en roept die leer de kerk op God als “Verlosser in Christus” te prijzen. Aangaande de scholastieke vorm van Gomarus´ theologie spelen zijn op Aristoteles teruggaande ´Intentio-Begrip´ en zijn scotistisch-voluntaristische Godsbeeld een fundamentele rol in de ontwikkeling van zijn predestinatieleer. Het gebruik dat Gomarus maakt van filosofische begrippen in de ontwikkeling van zijn theologie moet gezien worden in de scholastieke context van de theologie van de zestiende en zeventiende eeuw. Daarmee conflicteert niet het feit dat zijn predestinatieleer in de continuïteit van de Reformatie staat in die zin dat ook in deze leer de onvoorwaardelijke genade van God en de afwijzing van elke verdienste van de mens centraal staat. Opvallend is dat de theologie van Gomarus berust op een eclectisch verstaan van de zestiende-eeuwse theologen uit Genève en uit het Duitse gereformeerde protestantisme. Doordat Gomarus zowel scholastieke als calvinistische invloed heeft ondergaan, heeft hij ook in de zeventiende eeuw het sola gratia weten te bewaren.Read the last PhD tips