Jeremiah 52 in the context of the Book of Jeremiah - PhDData

Access database of worldwide thesis
Jeremiah 52 in the context of the Book of Jeremiah

The thesis was published by Waard, Hendrik de, in September 2022, Theological University Apeldoorn.

Abstract:

Samenvatting van Jeremiah 52 in the Context of the Book of Jeremiah
Deze dissertatie is een veelzijdige studie naar Jeremia 52, het laatste hoofdstuk van het Bijbelboek Jeremia. Dit hoofdstuk geeft het boek een opmerkelijke afsluiting, aangezien het geen profetieĆ«n bevat, noch een verhaal over de profeet, maar een historisch verslag van de verwoesting van Jeruzalem (587 v.Chr.), gevolgd door een kort verhaal over de vrijlating van koning Jojachin uit een Babylonische gevangenis (561 v.Chr.). Het hoofdstuk vertoont grote gelijkenis met het einde van het boek Koningen (2 Kon. 24:18ā€“25:30).
Deze studie biedt in de eerste plaats een gedetailleerde analyse van de tekst van Jeremia 52. Daarin worden niet alleen alle verschillen met 2 Koningen 24:18ā€“25:30 besproken, maar ook die tussen de overgeleverde Hebreeuwse tekst van Jeremia 52 (de zgn. Masoretische tekst) en deā€”sterk afwijkendeā€”oude Griekse vertaling van het hoofdstuk. EĆ©n van de belangrijkste bevindingen is dat de Griekse vertaler zich baseerde op een van de Masoretische tekst afwijkend Hebreeuws origineel, en dat deze Hebreeuwse versie van het hoofdstuk doorgaans ouder is dan de in de Masoretische tekst overgeleverde versie.
Vervolgens doet deze studie uitgebreid onderzoek naar de plaats die Jeremia 52 inneemt binnen de structuur van het boek en naar de inhoudelijke relaties met passages elders in het boek. Uit dit onderzoek blijkt dat Jeremia 52 een wat geĆÆsoleerde positie heeft, maar dat het hoofdstuk inhoudelijk nauw aansluit bij diverse prominente themaā€™s in het boek. Van bijzonder belang is de relatie tussen Jeremia 52 en Jeremia 24, aangezien beide hoofdstukken uitdrukking geven aan een scherp contrast tussen enerzijds Gods oordeel over het Juda van na 597 v.Chr. en anderzijds Zijn positieve intenties met de JudeeĆ«rs die sinds 597 v.Chr. in Babel verbleven.
In aansluiting bij dit onderzoek naar de plaats en functie van Jeremia 52, zoekt deze studie naar de historische situering van het opnemen van Jeremia 52 in het boek Jeremia. Beargumenteerd wordt dat het boek aan het einde van de 6e eeuw v.Chr. van deze nieuwe afsluiting werd voorzien, om de Judeeƫrs in de Perzische provincie Jehud te laten zien hoe zij zichzelf en de geschiedenis van Juda konden verstaan in het licht van de profetieƫn van Jeremia.
Tenslotte traceert deze studie bewerkingen die plaatsvonden nadat Jeremia 52 in het boek was opgenomen. Besproken worden zowel de bewerkingen die in Jeremia 52 zelf plaatsvonden, als bewerkingen elders in het boek, voor zover die een directe relatie met Jeremia 52 vertonen.Read the last PhD tips